Afdrukken

dit is een probeersel voor de layout 

Doelgroep

Basis (gr. 6, 7, 8) en

VO (kl 1,2,3,4,5)

Doelgroep

Organisaties,

verenigingen

buurtcentra

GEMEENTEPOLITIEK

Hier behandelt men hoe een gemeente werkt.
Vragen als :”Wat is een democratie? Wie is de baas in de gemeente? Wat doet een gemeente eigenlijk allemaal?” komen aan de orde.
Om hier een beeld van te krijgen staan we stil bij, welke taken én bevoegdheden hebben raadsleden en wethouders? Waarom heeft de burgemeester er veel meer? Hoe werkt de combinatie van politiek en ambtenaren?
Tot slot gaan we in op de vraag: "wat doet de gemeente voor ons".

KALLIGRAFEREN

Een kennismaking met ‘mooi schrijven’, ook wel kalligraferen genoemd. Iets over de geschiedenis van kalligraferen, uitleg over een aantal begrippen, lettertypen en het materiaal. Na het oefenen van de techniek van het kalligraferen wordt een spreuk op een blad gekalligrafeerd. De gastspreker brengt zelf het benodigde materiaal mee.

KOKEN EN GEZOND ETEN
Doelgroep: Basis (gr. 7,8), Voortgezeet onderwijs (kl. 1)
Een gediplomeerd banketbakker/oud-kok geeft interactief voorlichting over gezonde voeding. De klas gaat in een kwis diverse ingrediënten proeven, bijvoorbeeld kruiden, specerijen en fruit.
Als er op school (veilige) mogelijkheden voor zijn, kan er ook samen met de leerlingen gekookt worden. Vooraf wordt samen met de leerkracht gezocht naar de juiste aansluiting met het overige onderwijs. Eventuele kosten per klas/groep van meegebrachte ingrediënten worden vooraf afgesproken.

KOKEN EN GEZOND ETEN
Doelgroep: Basis (gr. 7,8), Voortgezeet onderwijs (kl. 1)
Een gediplomeerd banketbakker/oud-kok geeft interactief voorlichting over gezonde voeding. De klas gaat in een kwis diverse ingrediënten proeven, bijvoorbeeld kruiden, specerijen en fruit.
Als er op school (veilige) mogelijkheden voor zijn, kan er ook samen met de leerlingen gekookt worden. Vooraf wordt samen met de leerkracht gezocht naar de juiste aansluiting met het overige onderwijs. Eventuele kosten per klas/groep van meegebrachte ingrediënten worden vooraf afgesproken.

MOLENAAR (molen de Eendracht)
Doelgroep: Basis (gr. 1 t/m 8), Voortgezet onderwijs  en Organisaties, verenigingen , buurtcentra,….
Molenaars van korenmolen de Eendracht vertellen over de geschiedenis van de molen en laten zien welke producten de molen maakt. Ze kunnen ook een verhaal houden over molens in het algemeen en in en om Alphen in het bijzonder. Bij een bezoek laten ze je kennismaken met de molen. Deze molen is eigendom van de Gemeente Alphen.
Behalve een gastles of lezing kan ook (na afspraak) een bezoek aan de molen gebracht worden. Hiervoor vraagt men € 1,- per kind entree en voor volwassenen €2,-..

MOLENAAR (de molenviergang Aarlanderveen)
Doelgroep: Basis (gr. 1 t/m 8), Voortgezet onderwijs en Organisaties, verenigingen , buurtcentra,….
Molenaars van de verschillende molens vertellen over de beheersing van het water in de polder en laten een van de molens zien met de bijbehorende ambachten. De verteller is een van de beheerders van een van de molens van de viergang. Deze viergang is de enige volledig operationele molen viergang in Nederland.
Behalve een gastles of lezing kan ook een bezoek aan de molens gebracht worden.

MUZIEK LUISTEREN
Doelgroep: Basisonderwijs (gr. 6, 7 en 8) en Voortgezet onderwijs en Organisaties, verenigingen , buurtcentra,….
Het luisteren naar muziek maakt je bewust van hoe iets klinkt. Luisteren is ‘kijken met je oren’. Muziek roept soms emoties op en is belangrijk voor je ontwikkeling Er wordt aandacht besteed aan verschillende soorten muziek te weten klassiek, pop en jazz. Het is de bedoeling om zonder vooroordelen het openstaan voor verschillende muzieksoorten te stimuleren. De les heeft een sterk interactief karakter. Leerlingen vertellen wat zij bij het horen van de muziek hebben ervaren. Ik stel vragen maar leg ook uit. Het gaat vooral om de eigen belevingen.
Aansluitend worden een aantal fragmenten uit de Moldau toegelicht en beluisterd, waarna de hele Moldau (van Smetana) wordt gedraaid. De leerlingen tekenen (in overleg met de docent) hun gevoelens onder het beluisteren van het symfonische gedicht.
Vervolgens kunnen er nog verschillende fragmenten uit de diverse muzieksoorten worden beleuisterd, waarna de leerlingen, hun ervaringen kunnen vertellen. Waarop door de docnet nader kan worden ingegaan..
Het is wenselijk dat er een beetje fatsoenlijke geluidsinstallatie beschikbaar is (CD-speler, versterker en boxen).

ALPHEN A/D RIJN ONS LEEFGEBIED ?
Doelgroep: Basis (gr. 6,7,8), Voortgezet onderwijs en Organisaties, verenigingen , buurtcentra,….
De fusie van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude bestaat nog maar sinds begin 2014. Maar ook in de vorige eeuw vond een fusie plaats van Alphen, Zwammerdam en Aarlanderveen die tot de vorming van het toenmalige Alphen aan den Rijn geleid heeft. De geschiedenis van onze huidige woonplaats vormt een boeiend verhaal. Aan de hand van oude kaarten, foto’s en historische documenten wordt een interessant beeld geschetst van het ontstaan van onze gemeente.

HANNEKEMAAIERS
Doelgroep: Basis (gr. 6,7,8), Voortgezet onderwijs en Organisaties, verenigingen , buurtcentra,….
De Hannekemaaiers waren seizoenarbeiders uit Duitsland die in de 17e tot en met de 19e eeuw in de zomer te voet naar Nederland kwamen om op het land te werken en gras bij de boeren te maaien. Een inwoner van Alphen aan den Rijn vertelt over zijn 350 kilometer lange wandeltocht (!) van Schapen (in Duitsland) naar Schiedam; het is een zoektocht naar de ‘Duitse wortels' van zijn familie die behoorden tot de ‘Hannekemaaiers’